Veislinio darbo taisyklės

 1. BENDROJI DALIS

  1. Taisyklių tikslas – šunų darbinių savybių ugdymas, eksterjero gerinimas, sveikatingumo ir humaniško elgesio su jais užtikrinimas;

  2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Respublikinio medžioklinės šunininkystės centro (RMŠC) įstatais, tarptautinių kinologinių organizacijų statutais, Lietuvos respublikos ir Europos sąjungos įstatymais;

  3. Veislinis darbas dirbamas tik su grynakraujais visų veislių šunimis;

 1. VEISLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

  1. RMŠC veislių knygoje registruojami abiejų lyčių individai, turintys kilmės liudijimus, kuriuose yra įrašytos ne mažiau kaip trys kartos;

2.2. Veisėjui pageidaujant, RMŠC konsultuoja, arba parenka patiną konkrečiai kalei;

2.3. Pildo kergimo ir šuniukų gimimo apskaitos knygą;

2.4. Užtikrina šuniukų identifikavimą tatuiruojant ar mikročipuojant;

2.5. Išduoda kilmės liudijimus.

3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Veisiami individai, turintys teisėtai veikiančios kinologinės organizacijos išduotus kilmės liudijimus, kuriuose yra įrašytos ne mažiau kaip trys kartos;

3.2. Veisti leidžiama tik sveikus, geros fizinės kondicijos šunis, turinčius ne žemesnį eksterjero įvertinimą kaip „labai gerai“ ir pagrindinį, konkrečiai veislei, darbinį diplomą;

3.3. Veisėjas gali pasirinkti šunį pats, arba dėl parinkimo kreiptis į RMŠC ;

3.4. RMŠC rekomenduoja kergti:

didelių veislių kales nuo 18 mėnesių;

mažų veislių kales nuo 15 mėnesių;

šunis nuo 12 mėnesių.

3.5. Pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 6 metų;

  1. Sekantį kartą kalė kergiama, praėjus 9 mėnesiams po šuniavimosi.

 1. KERGIMO IR ŠUNIUKŲ APŽIŪROS REGISTRACIJŲ TVARKA

  1. Atsiskaitymo sąlygas veisėjai aptaria prieš kergimą;

  2. Kergimas registruojamas užpildant kergimo registracijos aktą (priedas Nr. 1);

  3. Veisėjas, pateikdamas RMŠC kergimo registracijos aktą, pateikia kalės ir šuns kilmės liudijimų kopijas;

  4. 5 savaičių šuniukus apžiūri RMŠC atstovas ir surašo vados apžiūros aktą (priedas Nr. 2);

  5. Veisėjas privalo RMŠC atstovui sudaryti sąlygas atlikti vados apžiūrą. Jis gali pats pristatyti visą vadą į RMŠC atstovo nurodytą vietą, arba jį išsikviesti. Tuo atveju, kai RMŠC atstovas atvyksta į veisėjo namus, veisėjas privalo padengti jo kelionės išlaidas.

  6. Veisėjas privalo šuniukus laiku dehelminizuoti, 6 savaičių amžiaus tatuiruoti ar mikročipuoti, 8 savaičių vakcinuoti;

  7. Veisėjas šuniukus privalo parduoti su kilmės liudijimais ir veterinariniais dokumentais, kuriuose turi būti identifikavimo ir vakcinacijos duomenys;

  8. Kergimas draudžiamas jei vienas iš partnerių ar abu neatitinka 3.1.; 3.2.; 3.5.; 3.6. punktų reikalavimų.

 1. KILMĖS LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKA

  1. Šuniukams kilmės liudijimai, kurie yra tik kilmės sertifikatai, išduodami kai veisėjas išpildo 4 skyriaus reikalavimus;

  2. Pažeidus 4.8. punktą, šuniukams kilmės liudijimai neišduodami;

  3. Šuniukai, vados apžiūros metu įvertinti, kaip atitinkantys veislės požymius, įrašomi į RMŠC šunų veislių knygą ir jiems išduodami kilmės liudijimai;

  4. Šuniukams, kurie vados apžiūros metu buvo pripažinti kaip veislės brokas, kilmės liudijimai neišduodami;

  5. Veislės broku laikomi šuniukai, kuriems nustatyti diskvalifikaciniai požymiai atitinka įrašytus tos veislės standarte ;

  6. Šuniukams, kuriems vados apžiūrų metu konstatuota nesąkanda, kilmės liudijimai išduodami su atžyma „veisimui netinka“. Jei augimo metu nesąkanda išnyksta ir tai yra eksperto konstatuota parodoje, išduodamas kitas kilmės liudijimas tuo pačiu numeriu, be minėtos atžymos;

  7. Realizuodamas vadą, veisėjas užpildo šuniukų perdavimo žiniaraštį (priedas Nr. 3);

  8. Veisėjui pageidaujant, RMŠC interneto svetainėje, apie vadą gali pasisakyti už veislinį darbą atsakingas asmuo.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Veisėjas ir šuns savininkas privalo domėtis veislinio darbo taisyklių turiniu ir kergti tik tada, kai įsitikina, kad jų augintiniai atitinka šių veislinio darbo taisyklių reikalavimus;

  1. Visa atsakomybė už veisiamų šunų kokybę tenka veisėjui;

6.3. Jeigu išaiškėja, kad kilmės dokumentai buvo išduoti pateikus klaidingus duomenis, dokumentai skelbiami negaliojančiais. Apie tai skelbiama RMŠC internetinėje svetainėje;

6.4. Dingę kilmės liudijimai skelbiami negaliojančiais. Apie tai skelbiama RMŠC internetinėje svetainėje. Išsiaiškinus visas dingimo aplinkybes, gali būti išduotas dublikatas;

6.5. Veisėjai privalo domėtis veislinio darbo taisyklių ir jų priedų pakeitimais.

Šios veislinio darbo taisyklės ir jų priedai įsigalioja nuo 2010 rugpjūčio 1 dienos.

 • Lietuvos Kinologijos Centras